v-22-osprey-usm3

Bell MV-22 Osprey (US Marines)

Bell MV-22 Osprey