m-55-mak2

Myasishchev M-55 “Geophysica” (Yuriy Lapitskiy)