kc-30-fab-2902

Brazilian Air Force KC-30 FAB 2902 (FAB)