Antonov-An-74TK-200

Antonov An-74TK-200 ( Oleg V. Belyakov/CC)