c-130j-usaf

Lockheed Martin C-130J Hercules (USAF)